Lennart Wikströms jazzstipendium
 

Lennart Wikströms jazzstipendium 2023
Lennart Wikströms jazzstipendium syftar till att stimulera ungdomar, som nu befinner sig på grundskole- eller gymnasienivå och bedöms ha förutsättningar och ambitioner att ägna sig åt musikstudier inom afrojazz på heltid. Alla musikstuderande boende (mantalsskrivna) eller födda i Dalarna, som är 20 år eller yngre (även de som fyller 21 i år) och som inte påbörjat högskolestudier kan söka.

Stipendiesumman är 40.000 kr och kan utdelas till en eller delas av två stipendiater.
Ansökan skall innehålla tydliga uppgifter om namn, personnummer och adress (även e-postadress) för den sökande samt arbetsprover i en och samma försändelse. Utöver dina personuppgifter så emotses uppgifter om dej själv som var du studerar, dina framtidsplaner, etc. Arbetsprover skall bestå av max 15 minuters musik, uppdelad på flera låtar eller ett längre verk. Inlämnade arbetsprover återlämnas ej. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Ansökningstiden pågår fram till 15 maj 2023. Besluten i Lennart Wikströms jazzstipendium tillkännages senast 31 maj 2023 och kan inte överklagas.

Skicka materialet till: Ludvika jazzklubb, c/o L Persson, Hammarbacksvägen 5, 771 31 Ludvika eller via e-post till: lape@telia.com. För eventuella frågor ring Lars Persson 070-338 75 61 eller maila till ovanstående e-postadress.

Biografi
Affärsutvecklaren och ”företagsdoktorn” Lennart Wikström (1938 – 2012) var född och uppvuxen i Gräsberg. Han kom tidigt att verka i Europa, Afrika och Mellanöstern. I slutet av 1980 – talet blev han rådgivare och en central person i Mohammed Al Amoudis affärsimperium.

Trots att världen blev hans arbetsplats förblev hembygden central. Engagemanget för och omsorgen kring familjen fanns alltid i första rummet, men han var också noga med att behålla kontakten med vänner och släkten i Gräsberg.

Han hade ett stort intresse för musik (inte minst jazz), spelade själv piano och gjorde även egna låtar. Lennart Wikström var av en generös och omtänksam natur med mottot: hellre verka än synas. Ett undantag från den regeln var när han instiftade jazzstipendiet i sitt eget namn. Det skedde i samband med hans 70 – årsdag (2008). Företag och privatpersoner hade då skänkt ett större belopp och det blev grundplåten i en stiftelse.

Bilden på Lennart är tagen vid hans besök i Ludvika i augusti 2010.

2023 års stipendiemottagare:
Stipendiet delas nu ut för trettonde gången och 2023 års stipendium delas av Robin Bylund piano och Tilda Rolands sång.

Tidigare stipendiemottagare:
2022 års stipendium till Milou Nieminen och Ante Rousu
2021 års stipendium till Fabian Eliasson och Rasmus Enqvist
2020 års stipendium till Isabella Lissars & Bo Nygårds
2019 års stipendium till Fabian Erkelius och Dag Weibel
2018 års stipendium till Amanda Tidare & Calle Gustavsson
2017 års stipendium till Tilde Schweitzer och Anton Brodin
2015 års stipendium till Jonas Brodin
2014 års stipendium till Alexander Dellerhagen
2013 års stipendium till Jonas Liljeberg
2012 års stipendium till Sandra Johansson och Ylva Holmdahl
2011 års stipendium till Maria Läck och Elin Andersson
2010 års stipendium till Björn Matzols-Arkö