Aktuellt >> 2017 års stipendium - 2017
Stipendium till Tilde Schweitzer och Anton Brodin
 

En enig jury har beslutat att Lennart Wikströms jazzstipendium i år delas ut till två unga musikstuderande: Tilde Schweitzer trombon och Anton Brodin gitarr som får dela på stipendiesumman kr 40.000.

Tilde Schweitzer
Tilde Schweitzer ( 18 år i höst) kommer från Djurås och har ett år kvar på Musikkonservatoriets jazzlinje i Falun. Juryns motivering för hennes trombonspel lyder så här: ” Tilde spelar skönt tillbakalutad och med en säker återhållsamhet som är en ovanlig egenskap för en så ung musiker. Dessutom med en träffsäker intonation och en utsökt timing”.

Anton Brodin
Anton Brodin , som nyligen fyllt 18 år, kommer från Färnäs men bor i Stockholm där han studerar på Södra Latins jazzlinje. Juryns motivering för hans gitarrspel lyder så här: ” Anton har ett målande tonspråk och en mycket god harmoniuppfattning. Solistiskt är han fri från klichétänkande och spelar stilfullt och med säkerhet även över avancerade ackordsföljder”.

Lennart Wikströms jazzstipendium delas ut vid lunchjazzkonserten med Kjell Berglunds trio torsdag 20 juli kl 12.00 på Hammarbacken i Ludvika.

Utdelning av 2017 års stipendium
Kjell Berglunds trio, som förutom skicklige jazzmusikern Kjell Berglund, trumpet, består av Totti Allard, gitarr och Åke Gullberg, bas, svarade visserligen för huvudprogrammet vid torsdagens lunchmusik på Hammarbacken i Ludvika. Men, den skickliga trion må ursäkta – den verkliga hyllningen gick till de två unga jazzmusikerna Tilde Schweitzer, trombon och Anton Brodin, gitarr. Tilde, som kommer från Djurås och Anton som kommer från Färnäs tilldelades nämligen Lennart Wikströms jazzstipendium, på 20 000 kronor vardera.

Stipendiaterna
Pengarna tycks komma de två unga musikerna väl till pass. Åtminstone för Tilde. Hon berättade att hon hittills fått låna instrument, men tack vare stipendiet kan hon nu köpa en trombon.
 
Tillbaka