Verksamheten 2015

Verksamhetsberättelse för Ludvika Jazzklubb tiden 1/1 – 31/12 2015

Styrelsens sammansättning  9/3 2015 – 7/3 2016

Ordförande                         Sören Engström

Vice ordf, programkom.       Lars Persson

Sekreterare                         Alo Kraner

Kassör                                 Pontus Myrberg

Programkommittén              Kjell Börjesson

Webbmaster                        Hans Danielsson

Suppleant                            Ove Andersson  

Revisorer                             Elisabeth StelinOve Wall

 

Revisorssuppleant                Lennart Nykvist  

Valberedning                       Hans Karlsson

Sammanträden

Styrelsen har under året haft två (2) protokollförda sammanträden.

Årsmötet 9/3 2015

Årsmötet i Jazzklubben ägde rum den 9 mars i Ludvika ABFs vardagsrum Köpmansgatan 1.

Medlemmar

Antalet medlemmar har varit 72 personer, vilket är en ökning med 5 jämfört med 2014.

Hemsida

Ludvika Jazzklubbs hemsida www.ludvikajazz.se har utvecklats ytterligare under året. 

Föreningsstöd

Efter överläggningar med Kultur- och fritidsförvaltningen har föreningen erhållit ett föreningsstöd på 10 000 kronor för 2015.

Jazz i Dalarna och Riksförbundet Svensk Jazz

Ludvika Jazzklubbs representanter i JiD har varit Pontus Myrberg och Kjell Börjesson.

Via JiD har Ludvika Jazzklubb erhållit ett bidrag från Landstinget på 12 000 kr.

Från RSJ har Ludvika Jazzklubb erhållit 29 000 kr.

Jazzarrangemang

Datum

Arrangemang

Publik

27/1

Jan Allan trumpet, Hans Backenroth kontrabas, m.fl

57

11/2

Borlänge Jazzklubbskvintett

37

11/3

Soundstream  jazz sextett

55

15/4

Monica Borrfors & Gösta Nilsson trio – Bebop lives

70

20/5

Scen 17 – Kulturskolans sångelever

120

2/7

Lunchjazz på Hammarbacken - Heidi Baier

130

23/7

Kjell Berglunds trio, utdelning av Lennart Wikströms jazzstipendium

190

12/8

Hemvändarjazz

118

13/8

Lunchjazz på Hammarbacken - Roland Keijser

115

8/9

Le Jazz Cool – Ulf Adåker, Krister Andersson, m.fl

63

30/9

Blues Transfusion

91

27/10

Carin Lundin kvintett

52

17/11

Olof Skoog kvartett

32


Summa : Publikantalet har minskat med 114 jämfört med 2014.

1130

Lokal för Jazzkvällar

Samtliga arrangemang har genomförts på Restaurang Gallerian utom lunchkonserterna 2/7, 23/7 och 13/8 som genomfördes på Hammarbacken samt hemvändarjazzen 12/8 som genomfördes på Ludvika Gammelgård.

Samarbetsavtal med ABF

Enligt samarbetsavtalet med ABF har vi tillgång till deras lokaler. Vidare får vi hjälp med bl.a. kopiering. ABF åtar sig även att sköta utbetalning och övrig administration av gager till de musiker som inte har F-skatt. I vårt program och på affischer ska det framgå att ABF att arrangemanget sker i samarbete med ABF. Som motprestation har Jazzklubben erhållit ett ekonomiskt bidrag för varje evenemang.

Ung Jazz

Ung Jazz vänder sig till ungdomar under 25 år.

Samarbetet med Västerbergslagens Kulturskola, och VBU estetiska programmet har fortsatt och resulterat i framträdanden i anslutning till konserterna på Gallerian.

Medlemskapet i Ung Jazz Ludvika är kostnadsfritt liksom inträdet till konserterna på Gallerian.

 

Ludvika Jazzklubb i februari 2016

Sören Engström

Ordförande  

Verksamheten 2014

Verksamhetsberättelse för Ludvika Jazzklubb tiden 1/1 – 31/12 2014              

Styrelsens sammansättning  5/3 2014 – 9/3 2015

Ordförande                         Sören Engström

Vice ordf, programkom.      Lars Persson

Sekreterare                        Alo Kraner

Kassör                                Pontus Myrberg

Programkommittén             Kjell Börjesson

Webbmaster                       Hans Danielsson

Suppleant                           Lars Ekberg

Revisorer                            Elisabeth Stelin,  Ove Wall

Revisorssuppleant               Lennart Nykvist

Valberedning                      Hans Karlsson

Sammanträden

Styrelsen har under året haft tre (3) protokollförda sammanträden.

 

Årsmötet 5/3 2014

Årsmötet i Jazzklubben ägde rum den 5 mars i Ludvika ABFs vardagsrum Köpmansgatan 1.

 

Medlemmar

Antalet medlemmar har varit 67 personer, vilket är en minskning med 21 jämfört med 2013.

 

Hemsida

Ludvika Jazzklubbs hemsida www.ludvikajazz.se har utvecklats ytterligare under året. 

 

Föreningsstöd

Efter överläggningar med Kultur- och fritidsförvaltningen har föreningen erhållit ett föreningsstöd på 10 000 kronor för 2014.

 

Jazz i Dalarna och Riksförbundet Svensk Jazz

Ludvika Jazzklubbs representanter i JiD har varit Pontus Myrberg och Kjell Börjesson.

Via JiD har Ludvika Jazzklubb erhållit ett bidrag från Landstinget på 12 000 kr.

Från RSJ har Ludvika Jazzklubb erhållit 30 000 kr.

 

Jazzarrangemang

Datum

Arrangemang

Publik

29/1

Pierre Swärd Jazz´n Soul Group

110

262

Kari Sjöstrand med kvartetten TALK

55

18/3

Ulf Adåker: A Tribute to The Miles Davis Quintet

70

26/3

Ellinor Brolin och Moréns kvintett

140

9/4

Meta Roos och Kjell Öhman band

155

5/5

DUBB – Dalarnas Ungdoms Big Band

65

17/7

Aurora Brännström trio

125

24/7

Kjell Berglunds trio, utdelning av Lennart Wikströms jazzstipendium

130

13/8

Hemvändarjazz

123

17/9

Sean Nowell quintet – ett svenskamerikanskt jazzmöte

51

28/10

Isabella Lundgren och Carl Bagge trio

98

18/11

Trinity

60

03/12

CBQ – Contemporary Bebop quintet  med Bosse Broberg

62


Summa :

1244

Publikantalet har ökat med 237 jämfört med 2013.

 

Lokal för Jazzkvällar

Samtliga arrangemang under våren har genomförts på Restaurang Gallerian. Lunchkonserterna 17/7 och 24/7 genomfördes på Hammarbacken. Hemvändarjazzen 13/8 genomfördes på Ludvika Gammelgård. Samtliga arrangemang under hösten genomfördes på Restaurang Piren förutom arrangemangen den 5/5 som genomfördes i Kyrkskolans aula.

 

Samarbetsavtal med ABF

Enligt samarbetsavtalet med ABF har vi tillgång till deras lokaler. Vidare får vi hjälp med bl.a. kopiering. ABF åtar sig även att sköta utbetalning och övrig administration av gager till de musiker som inte har F-skatt. I vårt program och på affischer ska det framgå att ABF att arrangemanget sker i samarbete med ABF. Som motprestation har Jazzklubben erhållit ett ekonomiskt bidrag för varje evenemang.

 

Ung Jazz

Ung Jazz vänder sig till ungdomar under 25 år.

Samarbetet med Västerbergslagens Kulturskola, och VBU estetiska programmet har fortsatt och resulterat i framträdanden i anslutning till konserterna på Gallerian.

Som avslutning på vårens konsertprogram har DUBB tillsammans med Kulturskolan gett en konsert den 5 maj.

Medlemskapet i Ung Jazz Ludvika är kostnadsfritt liksom inträdet till konserterna på Gallerian.

 

På uppdrag av styrelsen för Ludvika Jazzklubb i februari 2015                                

 

 

Sören Engström

                                                                                                             Ordförande

Verksamheten 2013

Verksamhetsberättelse för Ludvika Jazzklubb tiden 1/1 – 31/12 2013

Styrelsens sammansättning 6/3 2013 – 5/3 2014

Ordförande                         Sören Engström

Vice ordf, prgrmkommitté   Lars Persson

Sekreterare                         Alo Kraner

Kassör                                 Pontus Myrberg

Programkommittén              Kjell Börjesson

Webbmaster                        Hans Danielsson

Suppleant                            Lars Ekberg

Revisorer                             Elisabeth Stelin,  Ove Wall

Revisorssuppleant               Lennart Nykvist

Valberedning                       Hans Karlsson

Sammanträden

Styrelsen har under året haft fyra (4) protokollförda sammanträden.

Årsmötet 6/3 2013

Årsmötet i Jazzklubben ägde rum den 6 mars i Ludvika ABFs vardagsrum Köpmansgatan 1.

Medlemmar

Antalet medlemmar har varit 65 personer, vilket är en minskning med 2 jämfört med 2012.

Ungdomssatsningarna har resulterat i att antal medlemmar i Ung Jazz Ludvika nu är 23.

Totalt har Jazzklubben därmed 88 medlemmar.

Hemsida

Ludvika Jazzklubbs hemsida www.ludvikajazz.se har utvecklats ytterligare under året.

Föreningsstöd

Efter överläggningar med Kultur- och fritidsförvaltningen har föreningen erhållit ett föreningsstöd på 10 000 kronor för 2013.

Jazz i Dalarna och Riksförbundet Svensk Jazz

Ludvika Jazzklubbs representanter i JiD har varit Pontus Myrberg och Hans Danielsson.

Från RSJ har Ludvika Jazzklubb erhållit 25 000 kr.

Från JiD har Ludvika Jazzklubb erhållit 23 000 kr.

Jazzarrangemang

Datum

Arrangemang

Publik

23/1

Hot Four East

30

20/2

Hanna Elmquist band

73

19/3

Amanda Sedwick kvintett

70

10/4

Erik Söderlind gitarr, Kjell Öhman piano. Hans Backenroth kontrabas

60

14/5

Ung Jazz – Coleman Crew och Sextett Syri

35

25/7

Kjell Berglunds trio, utdelning av Lennart Wikströms jazzstipendium

160

7/8

Hemvändarjazz

112

11/9

Soundstream jazz sextett

90

1/10

Jump 4joy

110

30/10

Roland Keijser & Falänge 4 – Folke Larsson piano

57

16/11

The best of Stevie Wonder, Claes Jansson och Claes Crona sextett

140

4/12

Mats Norrefalk – Sebastian Dubè – Lasse Fagher

70


Summa :

1007

Publikantalet har minskat med 278  jämfört med 2012.

Lokal för Jazzkvällar

Samtliga arrangemang under våren har genomförts på Restaurang Gallerian. Lunchkonserterna 11/7 och 25/7 genomfördes på Hammarbacken. Hemvändarjazzen 7/8 genomfördes på Ludvika Gammelgård. Samtliga arrangemang under hösten genomfördes på Restaurang Piren förutom arrangemangen den 16/11 som genomfördes i Kyrkskolans aula och den 4 december som genomfördes i Folkets Hus foajé.

Samarbetsavtal med ABF

Enligt samarbetsavtalet med ABF har vi tillgång till deras lokaler. Vidare får vi hjälp med bl.a. kopiering. ABF åtar sig även att sköta utbetalning och övrig administration av gager till de musiker som inte har F-skatt. I vårt program och på affischer ska det framgå att ABF att arrangemanget sker i samarbete med ABF. Som motprestation har Jazzklubben erhållit ett ekonomiskt bidrag för varje evenemang.

Ung Jazz

Ung Jazz vänder sig till ungdomar under 25 år.

Under året har projektet Ung Jazz i Dalarna erhållit kulturbidrag för att möjliggöra en satsning på Ung Jazz i samtliga jazzklubbar i länet.

Samarbetet med Västerbergslagens Kulturskola, och VBU estetiska programmet har fortsatt och resulterat i framträdanden i anslutning till konserterna på Gallerian.

Som avslutning på vårens konsertprogram har elever från musikkonservatoriet i Falun gett en konsert den 14 maj.

Satsningen på Ung Jazz har även resulterat i att Ung Jazz Ludvika nu har 23 medlemmar under 25 år. Medlemskapet i Ung Jazz Ludvika är kostnadsfritt liksom inträdet till konserterna på Gallerian.

På uppdrag av styrelsen för Ludvika Jazzklubb i februari 2014.

Sören Engström

Ordförande

Verksamheten 2012

Verksamhetsberättelse för Ludvika Jazzklubb tiden 1/1 – 31/12 2012

Styrelsens sammansättning  27/3 2012 – 6/3 2013

Ordförande                                  Sören Engström

Vice ordf, programkommitté         Lars Persson

Sekreterare                                   Alo Kraner

Kassör                                         Pontus Myrberg

Programkommittén                       Kjell Börjesson

Webbmaster                                 Hans Danielsson

Suppleant                                     Lars Ekberg

Revisorer                                     Elisabeth Stelin

                                                   Ove Wall

Revisorssuppleant                        Lennart Nykvist

Valberedning                               Hans Karlsson

Sammanträden

Styrelsen har under året haft fyra (4) protokollförda sammanträden.

Årsmötet 273 2012

Årsmötet i Jazzklubben ägde rum den 27 mars i Ludvika ABFs vardagsrum Köpmansgatan 1.

Medlemmar

Antalet medlemmar har varit 67 personer, vilket är en minskning med 18 jämfört med 2011.

Ungdomssatsningarna har resulterat i att antal medlemmar i Ung Jazz Ludvika nu är 23.

Totalt har Jazzklubben därmed 90 medlemmar.

Hemsida

Ludvika Jazzklubbs hemsida www.ludvikajazz.se har utvecklats ytterligare under året. 

Föreningsstöd

Efter överläggningar med Kultur- och fritidsförvaltningen har föreningen erhållit ett föreningsstöd på 10 000 kronor för 2012.

Jazz i Dalarna och Riksförbundet Svensk Jazz

Ludvika Jazzklubbs representanter i JiD har varit Pontus Myrberg och Hans Danielsson.

Från RSJ har Ludvika Jazzklubb erhållit 25 000 kr.

Jazzarrangemang

Datum

Arrangemang

Publik

25/1

Kurt Jernberg, Roland Keijser kvintett

89

29/2

Dalatinos

68

21/3

Soundstream Jazz sextett

60

18/4

Nat King Cole – en musikalisk historia

175

9/5

Ung Jazz – Coleman Crew och Fransensemble

62

5/7

Roland Keijser – Folke Larsson

130

26/7

Kjell Berglunds trio

170

15/8

Hemvändarjazz

110

12/9

Bosse Tigrén- Gunnar Lidberg

61

3/10

Karin Frölén – Eric Skarby

55

27/10

Sandviken Big Band

170

14/11

Harri Ihanus trio & Jan Allan

82

4/12

Christina Gustavsson, Mattias Algotssons trio

53


Summa :

1285

Publikantalet har minskat med 68 jämfört med 2011.

Lokal för Jazzkvällar

Samtliga arrangemang har genomförts på Restaurang Gallerian förutom arrangemanget den 15/8 som genomfördes på Ludvika Gammelgård, lunchkonserterna på hammarbacken 5/7 och 26/7 samt konserten den 27/10 som genomfördes i Kyrkskolans aula.

Samarbetsavtal med ABF

Enligt samarbetsavtalet med ABF har vi tillgång till deras lokaler. Vidare får vi hjälp med bl.a. kopiering. ABF åtar sig även att sköta utbetalning och övrig administration av gager till de musiker som inte har F-skatt. I vårt program och på affischer ska det framgå att ABF att arrangemanget sker i samarbete med ABF. Som motprestation har Jazzklubben erhållit 500 kr per evenemang.

Ung Jazz

Ung Jazz vänder sig till ungdomar under 25 år.

Under året har projektet Ung Jazz i Dalarna erhållit kulturbidrag för att möjliggöra en satsning på Ung Jazz i samtliga jazzklubbar i länet.

Samarbetet med Västerbergslagens Kulturskola, och VBU estetiska programmet har fortsatt och resulterat i framträdanden i anslutning till konserterna på Gallerian.

Som avslutning på vårens konsetprogram har elever från musikkonservatoriet i Falun gett en konsert den 9 maj.

Under året har även kontakt knutits med musikutbildningen vi Brunnsvik.

Satsningen på Ung Jazz har även resulterat i att Ung Jazz Ludvika nu har 23 medlemmar under 25 år. Medlemskapet i Ung Jazz Ludvika är kostnadsfritt liksom inträdet till konserterna på Gallerian.

På uppdrag av styrelsen för Ludvika Jazzklubb i februari 2013

Sören Engström

Ordförande

Verksamheten 2011

Verksamhetsberättelse för Ludvika Jazzklubb tiden 1/1 – 31/12 2011

Styrelsens sammansättning 31/3 2011 – 27/3 2012

Ordförande                                    Sören Engström

Vice ordf, programkommitté            Lars Persson

Sekreterare                                     Hans Danielsson

Kassör                                           Pontus Myrberg

Programkommittén                         Kjell Börjesson

Ledamot                                        Alo Kraner

                                                      Eva Edholm

Suppleant                                       Lars Ekberg

Revisorer                                        Elisabeth Stelin

           Eva Borg

Revisorssuppleant                            Lennart Nykvist

Valberedning                                    Hans Karlsson

Sammanträden

Styrelsen har under året haft fyra (4) protokollförda sammanträden.

Årsmötet 31/3 2011

Årsmötet i Jazzklubben ägde rum den 31 mars i Ludvika Teaterförenings lokal Eriksgatan 17.

Medlemmar

Antalet medlemmar har varit 85 personer, vilket är en minskning med 4 jämfört med 2010. Ung­domssatsningarna har resulterat i att antal medlemmar i Ung Jazz Ludvika nu är 24. Totalt har Jazzklubben därmed 109 medlemmar.

Hemsida

Ludvika Jazzklubbs hemsida www.ludvikajazz.se har utvecklats ytterligare under året.

Föreningsstöd

Efter överläggningar med Kultur- och fritidsförvaltningen har föreningen erhållit ett föreningsstöd på 10 000 kronor för 2011.

Jazz i Dalarna

Ludvika Jazzklubbs representanter i JiD har varit Sören Engström och Hans Danielsson. Av det bidrag som JiD erhållit från Landstinget har Ludvika Jazzklubb erhållit 7 840 kr för ungdomssatsningar.

Svenska Jazzriksförbundet

Ludvika Jazzklubb är medlem Svenska Jazzriksförbundet som bytt namn till svensk Jazz.

Jazzarrangemang

Datum

Arrangemang

Publik

26/1

Borlänge Jazzklubbskvintett Förband: Kulurskolans Klarinettensemble

62

21/2

MusicMusicMusic & Lina Nyberg

90

9/3

Hot Four East

74

23/3

Scen 17 (samarbete med Kulturskolan)

77

6/4

Andreas Pettersson & Jörgen Smeby Förband: Annie Persson piano/sång

100

11/4

Singer and Songwriting Competition

61

25/5

Musikkonservatoriet Falun, jazzlinjen

55

28/7

Lunchjazz på hammarbacken med utdelning av jazzstipendium

240

18/8

Hemvändarjazz på Gammelgården

118

28/9

Pelle Lindströms omoderna trea

148

26/10

Annelie Evaldsson kvartett med Peter Asplund

85

21/11

Vocado

96

2411

Scen 17 (samarbete med Kulturskolan)

79

14/12

Bernt Rosengren kvartett

68


Summa :

1353

Publikantalet har ökat med 260 jämfört med 2010.

Lokal för Jazzkvällar

Samtliga arrangemang har genomförts på Restaurang Gallerian förutom arrangemanget den 18/8 som genomfördes på Ludvika Gammelgård samt lunchkonserten på hammarbacken 28/7.

Samarbetsavtal med ABF

Ett samarbetsavtal har tecknats med ABF som innebär att vi har tillgång till deras lokaler samt att vi kan erhålla hjälp med bl.a. kopiering. ABF åtar sig vidare att sköta utbetalning och övrig administration av gager till de musiker som inte har F-skatt. I vårt program och på affischer ska det framgå att ABF att arrangemanget sker i samarbete med ABF. Som motprestation erhåller Jazzklubben 500 kr per evenemang.

Ung Jazz

Ung Jazz vänder sig till ungdomar under 25 år.

Under året har projektet Ung Jazz i Dalarna erhållit kulturbidrag för att möjliggöra en satsning på Ung Jazz i samtliga jazzklubbar i länet.

Samarbetet med Västerbergslagens Kulturskola, och VBU estetiska programmet har fortsatt och resulterat i framträdanden i anslutning till konserterna på Gallerian.

I anslutning till konserten den 21 februari anordnades även en workshop för eleverna.

Ett annat resultat är Scen 17 som arrangerats den 23 mars och den 24 november samt Singer and Songwriting Competition 11 april.

Under året har även kontakt knutits med musikutbildningen vi Brunnsvik.

Satsningen på Ung Jazz har även resulterat i att Ung Jazz Ludvika nu har 24 medlemmar under 25 år. Medlemskapet i Ung Jazz Ludvika är kostnadsfritt liksom inträdet till konserterna på Gallerian.

Se även separat verksamhetsrapport. Bilaga.

På uppdrag av styrelsen för Ludvika Jazzklubb i februari 2012

Sören Engström

Ordförande

Verksamheten 2010

Verksamhetsberättelse för Ludvika Jazzklubb tiden 1/1 – 31/12 2010

 

Styrelsens sammansättning 23/3 2010 – 31/3 2011

 

Ordförande

Sören Engström

Vice ordförande

Martin Lindgren

Sekreterare

Hans Danielsson

Kassör

Alo Kraner

Programkommittén

Lars Persson Kjell Börjesson

Suppleant

Lars Ekberg

Revisorer

Elisabeth Stelin Eva Borg

Revisorssuppleant

Lennart Nykvist

Valberedning

Hans Karlsson Torbjörn Wikström

Sammanträden

Styrelsen har under året haft sex (6) protokollförda sammanträden.

Årsmötet 23/3 2010

Årsmötet i Jazzklubben ägde rum den 23 mars i Restaurang Gallerian.

Medlemmar

Antalet medlemmar har varit 89 personer, vilket är en ökning med 1 jämfört med 2009.

Ungdomssatsningarna har resulterat i att antal medlemmar i Ung Jazz Ludvika nu är 13.

Totalt har Jazzklubben därmed 102 medlemmar.

Hemsida

Under 2010 har sekreteraren lagt upp en hemsida www.ludvikajazz.se  

Föreningsstöd

Efter överläggningar med Kultur- och fritidsförvaltningen har föreningen erhållit ett föreningsstöd på 5 000 kronor för 2010.

Jazz i Dalarna

Av det bidrag som JiD erhållet från Landstinget har Ludvika Jazzklubb erhållit 10 000 för ungdoms­satsningar.

Svenska Jazzriksförbundet

Under året har Ludvika Jazzklubb gått in som medlem i Svenska Jazzriksförbundet

Jazzarrangemang

Datum

Arrangemang

Publik

26/1

Swing Magnifique

80

16/2

Four and More Quartet

21

16/3

Sören Rydgren Förband: Kulturskolans Klarinettensemble

78

14/4

Trinity

51

29/7

Lunchjazz på Hammarbacken med utdelning av jazzstipendium

110

7/8

Lunchjazz på Hammarbacken, Olika Sväng

70

18/8

Hemvändarjazz på Gammelgården

114

29/9

Jump 4Joy

120

16/10

Sandviken Big Band med Deborah Brown i Cassels

175

29/10

Jubileums-jamsession

90

9/11

The Intercontinental

50

17/11

Scen 17 (samarbete med Kulturskolan)

110

7/12

Mats Engström med vänner

45


Summa :

1 114

Lokal för Jazzkvällar

Samtliga arrangemang har genomförts på Restaurang Gallerian förutom arrangemanget den 18/8 som genomfördes på Ludvika Gammelgård, konserten i Cassels den 16/10 samt lunchkonserterna på Ham­marbacken 29/7 och 7/8.

Jazzklubben 25 år

Den 2 oktober fyllde Ludvika Jazzklubb 25 år. Detta firades med en fotoutställning, pianounderhåll­ning och information i Gallerian. Dessutom arrangerades Jubileumsjamsession den 29 oktober.

Ung Jazz

Ung Jazz vänder sig till ungdomar under 25 år.

Under året har projektet Ung Jazz i Dalarna erhållit kulturbidrag för att möjliggöra en satsning på Ung Jazz i samtliga jazzklubbar i länet.

Samarbetet med Västerbergslagens Kulturskola, har fortsatt och resulterat i framträdanden i anslutning till konserterna på Gallerian.

Inom Ludvika Jazzklubb inleddes arbetet med ett möte i Ludvika den 10 juni. Därefter har vi fått ett bra samarbete med Kulturskolan som bl.a. resulterat i deras medverkan som förband vid jazzkonserter.

I anslutning till konserten den 9 nov anordnades även en workshop på Kulturskolan. Effekten av denna blev bl.a. att ett 10-tal eleverna från Kulturskolan besökte konserten.

Ett annat resultat är Scen 17 där 22 elever från Kulturskolan medverkade vid en separat konsert anord­nad av Kulturskolan med Jazzklubben som medarrangör.

Satsningen på Ung Jazz har även resulterat i att Ung Jazz Ludvika nu har 13 medlemmar under 25 år. Medlemskapet i Ung Jazz Ludvika är kostnadsfritt liksom inträdet till konserterna på Gallerian.

På uppdrag av styrelsen för Ludvika Jazzklubb i februari 2011

Sören Engström

Ordförande

Verksamheten 2009

Verksamhetsberättelse för Ludvika Jazzklubb tiden 1/1 – 31/12 2009

Styrelsens sammansättning 17/3 2009 – 23/3 2010

Ordförande                         Martin Lindgren                 

Sekreterare                         Sören Engström                                        

Kassör                                Alo Kraner

Programkommittén              Lars Persson

                                          Ingemar Lissmyr

Ledamot                              Hans Danielsson

Suppleant                            Lars Ekberg

Revisorer                             Kjell Börjesson

                                           Thore Eylis

Revisorssuppleant                 Lennart Nykvist

Valberedning                        Hans Karlsson

                                           Torbjörn Wikström

Sammanträden

Styrelsen har under året haft tre (3) protokollfört sammanträde.

Årsmötet 17/3 2009

Årsmötet i Jazzklubben ägde rum den 17 mars i Restaurang Gallerian.

Medlemmar

Antalet medlemmar har varit 88 personer, vilket är en ökning med 8 jämfört med 2008.

Föreningsstöd

Efter överläggningar med Kultur- och fritidsförvaltningen har föreningen erhållit ett föreningsstöd på 5 000 kronor för 2009.

Jazz i Dalarna

JiD har sökt kulturanslag på kr 150 000 för år 2009 från Landstinget Dalarna. Landstinget beslutade att tilldela JiD 80 000 för 2009. Av årsmötesprotokollet från JiD framgår följande:

”För landstingsanslaget kr 80 000 för 2009 föreslås en annorlunda hantering med syfte att få en tydligare struktur, som bättre garanterar att pengarna går till väl definierade ungdomssatsningar. Hanteringen administreras av sekreteraren JiD.

1.      Varje klubb får hos JiD i form av en projektbeskrivning med budget ansöka om kr 10 000 i bidrag till ungdomssatsningar, vars användning skall slutredovisas senast den 15 februari 2010 till sekreteraren JiD.

2.      Kr 10 000 ställs till DUBB:s förfogande (Dalarnas Ungdoms Big Band) med redovisningskrav senast 31 dec 2009.

3.      Kr 20 000 behålls för kommande projekt.”

 

Svenska Jazzriksförbundet

Ansökan har inlämnats om medlemskap i Svenska Jazzriksförbundet.

Jazzarrangemang

Datum

Arrangemang

Publik

13/1

Folke Larsson kvartett med Ing-Marie Lerström

99

10/2

Sege Johanssons Sextrett

73

3/3

Amanda Sedgwick kvartett

67

31/3

Borvika 5 = Borlänge-Ludvika kvintett

61

12/8

Thore Eylis och Folke Larsson kvintett med Kjell Berglund och Lennart ”Kvarten” Axelsson

145

30/9

Pelle Lindströms omoderna trea

160

20/10

Fredrik Lindborg quartet

64

10/11

Bosse Broberg – Roland Keijser kvintett

86

1/12

Stig-Allan Johansson kvintett

73


Summa :

828

Konserterna den 30/9 och den 10/11 spelades in av SVT Dalarna, den senare sändes direkt.

Lokal för Jazzkvällar

Samtliga arrangemang har genomförts på Restaurang Gallerian förutom arrangemanget den 12/8 som genomfördes på Ludvika Gammelgård.

Ungdomssatsningar

Samarbetet med Västerbergslagens Dans och Musikskola, numera kulturskola, har fortsatt och resulterat i framträdanden i anslutning till konserterna på Gallerian.

Konserten den 13 jan inleddes av kulturskolans saxofonkvartett och konserten den 1 dec inleddes av Emil Hermansson på piano och Morten Eriksson på trummor båda från Kopparberg som spelade Robert Wellsinspirerad boogie woogie.

Någon strid ström av ungdomar lyckades vi inte uppnå vid våra konserter, men vid några enstaka tillfällen syntes något inslag av ungdom vid arrangemangen. Jazzklubben och skolan enades dock om att man skulle fortsätta ansträngningarna under kommande år.

Jazzklubben beslutade även att när skolans elever bevistade arrangemangen skall detta ske utan kostnad för dem.

På uppdrag av styrelsen för Ludvika Jazzklubb i februari 2010

Sören Engström

Sekreterare

 

Senaste kommentaren

13.10 | 11:01

Hej!
Stor eloge till Lasse med medarbetare, som ordnar dessa fantastiska jazzkväll ar!!
Synd att inte fler uppskattar /upptäcker
.
Massor med ✨ och 💕 hjärtan till er!
från "stamgäster i hörnet"

13.09 | 17:06

Pelle L omoderna fyran. Var ?

19.03 | 15:30

Hej!

Jag undrar om vi skulle få komma och spela hos er i höst.

Vi är förutom undertecknad:
Britta Virves Piano
Jon Henriksson Kontrabas
Karl-Henrik Ousbäck Trummor

Vi har nyligen släppt ett kritike

30.01 | 10:10

Jag vill boka två biljetter (pensionärer) till Klas Toressons session 16/2 -22. Är det bara att swisha beloppet och ange namn?

Dela den här sidan